BÁO CÁO CAM KẾT ĐẦU TƯ – COT – 03/08/2021

Bắt đầu giao dịch!

Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay để được hưởng ưu đãi.

Mở tài khoản

Báo cáo COT trên thị trường hàng hóa trong tuần tính đến ngày 03/08/2021 không chứng kiến nhiều thay đổi từ vị thế mua của các quỹ trên 24 hợp đồng hàng hóa.

  • Lực bán ở các mặt hàng như Dầu Thô, Đậu Tương, Khí Tự Nhiên và Đồng được bù đắp bởi lực mua ở Lúa Mỳ, Ngô, Đường và Bạc.

Báo cáo COT đối với nhóm ngũ cốc trong tuần tính đến ngày 03/08/2021 chứng kiến một đợt bán ròng lớn ở Đậu tương được bù đắp bởi một đợt mua mạnh ở Ngô (tăng 18.5k hợp đồng lên mức 246.5k hợp đồng) và ở cả các hợp đồng lúa mỳ.

Báo cáo COT cho nhóm Kim loại tính đến ngày 03/08/2021 chứng kiến Vàng (tăng 1%) và Bạc (tăng 22%) lượng mua ròng trước thời điểm biến động mạnh vào ngày thứ Sáu, thời điểm phát hành Bảng lương Phi nông nghiệp của Hoa Kỳ.

  • Đồng bị bán, giảm 6.7k hợp đồng về mức 39.4 hợp đồng, đợt giảm này được đẩy bởi một loạt các hợp đồng bán mới.

Báo cáo COT về năng lượng trong tuần tính đến ngày 3 tháng 8 đã chứng kiến việc bán ròng WTI và Brent khi đám mây biến thể virus delta trở nên sậm mầu hơn. Tổng vị thế mua ròng chỉ giảm khoảng 18k hợp đồng về mức 614k hợp đồng.

  • Vị thế mua ròng của Khí tự nhiên đã giảm cho tuần thứ Tư.

Báo cáo COT đối với nhóm nguyên liệu công nghiệp trong tuần tính đến ngày 03/08/2021 chứng kiến mua ròng ở Bông, Cacao, Cà phê và Đường (tăng +15k hợp đồng lên mức 248k hợp đồng)

Nguồn: InvestPlus tổng hợp