BÁO CÁO CAM KẾT ĐẦU TƯ – COT – 05/10/2021

Bắt đầu giao dịch!

Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay để được hưởng ưu đãi.

Mở tài khoản
g4

Báo cáo COT thị trường hàng hóa trong tuần tính đến ngày 05/10: Mức đỉnh mới trong một thập kỷ đã gia tăng vị thế ròng trên 24 hợp đồng tương lai thêm 5% lên mức khoảng 2.08 triệu hợp đồng.

Dẫn đầu đà tăng là Dầu thô, các sản phẩm năng lượng, Vàng, Dầu đậu tương, Lúa mỳ và Ca-cao.

 

Báo cáo COT đối với nhóm năng lượng trong tuần tính đến ngày 05/10: Lực mua đối với Dầu thô mở rộng cho tuần thứ Sáu liên tiếp, vị thế mua ròng đối với Dầu WTI và Brent tăng +22k hợp đồng lên mức cao nhất trong vòng 12 tuần (649k hợp đồng).

Dầu Diesel (ULSD) có vị thế mua ròng tăng lên mức cao nhất trong 3 năm (48k hợp đồng), trong khi đó, vị thế mua ròng đối với khí tự nhiên tiếp tục giảm khi giá tăng lên cao hơn.

 

Báo cáo COT đối với nhóm kim loại quý trong tuần tính đến ngày 05/10 chứng kiến vị thế mua ròng đối với Vàng tăng 61% lên mức 67.8k hợp đồng, trong khi đó vị thế mua ròng đối với Bạc tăng thêm 1k hợp đồng lên mức 4.6k hợp đồng.

  • Đồng giảm 3k hợp đồng, đưa vị thế mua ròng về mức 26.4k hợp đồng, Platinum giảm 400 hợp đồng về mức bán ròng -7.5k hợp đồng.

 

Báo cáo COT đối với nhóm nguyên liệu công nghiệp trong tuần tính đến ngày 05/10:

  • Vị thế mua ròng của Ca-cao tăng 226% lên mức 31k hợp đồng khi giá tăng thêm 8%.
  • Giá Cotton tăng thêm 9% được hỗ trợ bởi 2% tăng trong vị thế mua ròng, nâng vị thế nắm giữ của tổ chức lên 96.7k hợp đồng, mức cao nhất kể từ tháng 05/2018.
  • Vị thế mua ròng của Đường giảm nhẹ 2% về mức 222.5k hợp đồng; trong khi đó Cà phê tăng 6% lên mức 45.6k hợp đồng bất chấp giá thấp hơn trong tuần ghi nhật báo cáo.

 

Báo cáo COT đối với nhóm nông sản trong tuần tính đến ngày 05/10 chứng kiến đà bán đối với Đậu tương (-17% về mức 46.5k hợp đồng), và mua Dầu đậu tương.

  • Một lượng nhỏ mua Ngô (tăng 2% lên mức 251k hợp đồng), và lần thứ Tư trong năm nay khi Lúa mỳ quay trở lại vị thế mua ròng (tăng15k hợp đồng lên mức mua ròng 5k hợp đồng).

Nguồn: InvestPlus tổng hợp