BÁO CÁO CAM KẾT ĐẦU TƯ – COT – 12/10/2021

Bắt đầu giao dịch!

Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay để được hưởng ưu đãi.

Mở tài khoản

Báo cáo COT trên thị trường hàng hóa trong tuần tính đến ngày 12/10 chứng kiến các quỹ đầu tư giảm vị thế mua thêm 4% về mức 2 triệu hợp đồng.

Thúc đẩy đà bán ở các mặt hàng Dầu Brent, Khí tự nhiên và hầu hết các mặt hàng nông nghiệp, ngoại trừ cà phê.

Nhu cầu mạnh liên quan đến kim loại công nghiệp thúc đẩy Đồng.

Báo cáo COT đối với nhóm Nông sản tính đến ngày 12/10.

Báo cáo COT đối với nhóm Nguyên liệu công nghiệp tính đến ngày 12/10.

Báo cáo COT đối với nhóm năng lượng trong tuần tính đến ngày 12/10.

Báo cáo COT đối với nhóm kim loại trong tuần tính đến ngày 12/10.

Nguồn: InvestPlus tổng hợp