Sản phẩm Bạch kim

Giá sản phẩm

Bắt đầu giao dịch!

Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay để được hưởng ưu đãi.

Mở tài khoản

Thông tin chi tiết sản phẩm

Hàng hóa giao dịchBạch kim NYMEX
Mã hàng hóaPLE
Độ lớn hợp đồng50 troy ounces/ lot
Đơn vị yết giáUSD / tấn
Thời gian giao dịch– Giờ Muà Hè
Thứ 2 – Thứ 6
• 5h – 4h (ngày hôm sau)

– Giờ Mùa Đông
Thứ 2 – Thứ 6
• 6h – 5h (ngày hôm sau)
Bước giá0.1 USD / troy ounce
Tháng đáo hạnTháng hiện tại, hai tháng tiếp theo

Tháng 1, 4, 7, 10 trong giai đoạn 15 tháng kể từ tháng hiện tại
Ngày đăng ký giao nhận5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiênNgày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
Ngày giao dịch cuối cùngNgày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giá5% giá thanh toán
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượngTheo tiêu chuẩn của NYMEX

Theo quy định của sản phẩm Bạch kim (Platinum) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.