Sản phẩm Quặng sắt

Thông tin chi tiết sản phẩm

Hàng hóa giao dịchQuặng sắt 62% Fe – SGX
Mã hàng hóaFEF
Độ lớn hợp đồng100 tấn/ lot
Đơn vị yết giáUSD / tấn
Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 06:25 – 19:00
• Phiên 2: 19:15 – 03:45 (ngày hôm sau)
Bước giá0.01 USD / tấn
Tháng đáo hạn12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại
Ngày đăng ký giao nhận5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiên
Ngày giao dịch cuối cùngNgày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giáKhông quy định
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượngTheo tiêu chuẩn của SGX

Theo quy định của sản phẩm quặng sắt 62% Fe giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.

Quặng sắt chứa 62% sắt, độ ẩm 8%, 4% silic, 2.25% nhôm, 0.09% phốt pho, 0.02% lưu huỳnh.