Sản phẩm Khí tự nhiên

Giá sản phẩm

Bắt đầu giao dịch!

Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay để được hưởng ưu đãi.

Mở tài khoản

Thông tin chi tiết sản phẩm

Hàng hóa giao dịchKhí tự nhiên Henry Hub NYMEX
Mã hàng hóaNGE
Độ lớn hợp đồng10,000 MMBtu / Lot
Đơn vị yết giáUSD/MMBtu
Thời gian giao dịch– Giờ Muà Hè
Thứ 2 – Thứ 6
• 5h – 4h (ngày hôm sau)

– Giờ Mùa Đông
Thứ 2 – Thứ 6
• 6h – 5h (ngày hôm sau)
Bước giá0.001 USD/MMBtu
Tháng đáo hạnTừ tháng 1 – 12
Ngày thông báo đầu tiên1 ngày làm việc sau Ngày giao dịch cuối cùng
Ngày giao dịch cuối cùng2 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng hợp đồng
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất