Sản phẩm Xăng pha chế

Giá sản phẩm

Bắt đầu giao dịch!

Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay để được hưởng ưu đãi.

Mở tài khoản

Thông tin chi tiết sản phẩm

Hàng hóa giao dịchXăng RBOB NYMEX
Mã hàng hóaRBE
Độ lớn hợp đồng42,000 gallons / Lot
Đơn vị yết giáUSD/gallon
Thời gian giao dịch– Giờ Muà Hè
Thứ 2 – Thứ 6
• 5h – 4h (ngày hôm sau)

– Giờ Mùa Đông
Thứ 2 – Thứ 6
• 6h – 5h (ngày hôm sau)
Bước giá0.0001 USD/gallon
Tháng đáo hạnTừ tháng 1 – 12
Ngày thông báo đầu tiên2 ngày làm việc sau Ngày giao dịch cuối cùng
Ngày giao dịch cuối cùngNgày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn hợp đồng
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất