Sản phẩm Dầu ít lưu huỳnh

Giá sản phẩm

Thông tin chi tiết sản phẩm

Hàng hóa giao dịchDầu Ít Lưu Huỳnh ICEEU
Mã hàng hóaULS
Độ lớn hợp đồng100 tấn / Lot
Đơn vị yết giáUSD/tấn
Thời gian giao dịch– Giờ Muà Hè
Thứ 2 – Thứ 6
• 7h – 5h (ngày hôm sau)

– Giờ Mùa Đông
Thứ 2 – Thứ 6
• 8h – 6h (ngày hôm sau)
Bước giá0.25 USD/tấn
Tháng đáo hạn96 tháng liên tục (Từ tháng 1 – 12)
Ngày thông báo đầu tiên2 ngày làm việc trước ngày dương lịch thứ 14 của tháng hợp đồng (trùng Ngày giao dịch cuối cùng)
Ngày giao dịch cuối cùng2 ngày làm việc trước ngày dương lịch thứ 14 của tháng hợp đồng (trùng Ngày thông báo đầu tiên)
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất