Sản phẩm cacao

Giá sản phẩm

Bắt đầu giao dịch!

Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay để được hưởng ưu đãi.

Mở tài khoản

Thông tin chi tiết sản phẩm

Hàng hóa giao dịchCacao ICE US
Mã hàng hóaCCE
Độ lớn hợp đồng10 tấn / lot
Đơn vị yết giáUSD / tấn
Thời gian giao dịch– Giờ Muà Hè
Thứ 2 – Thứ 6
• 15h45 – 00h30 (ngày hôm sau)

– Giờ Mùa Đông
Thứ 2 – Thứ 6
• 16h45 – 1h30 (ngày hôm sau)
Bước giá1 USD / tấn
Tháng đáo hạnTháng 3, 5, 7, 9, 12
Ngày đăng ký giao nhận5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiên10 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn
Ngày giao dịch cuối cùng11 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giáKhông quy định
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượngTheo tiêu chuẩn của ICE US

Theo quy định của sản phẩm Ca cao ICE US giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US.