Sản phẩm Đường 11

Giá sản phẩm

Bắt đầu giao dịch!

Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay để được hưởng ưu đãi.

Mở tài khoản

Thông tin chi tiết sản phẩm

Hàng hóa giao dịchĐường 11 ICE US
Mã hàng hóaSBE
Độ lớn hợp đồng112 000 pound/ lot
Đơn vị yết giácent / pound
Thời gian giao dịch– Giờ Muà Hè
Thứ 2 – Thứ 6
• 14h30 – 00h00 (ngày hôm sau)

– Giờ Mùa Đông
Thứ 2 – Thứ 6
• 15h30 – 00h30 (ngày hôm sau)
Bước giá0.01 cent / pound
Tháng đáo hạnTháng 3, 5, 7, 10
Ngày đăng ký giao nhận5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiênNgày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn
Ngày giao dịch cuối cùngNgày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giáKhông quy định
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượngTheo tiêu chuẩn của ICE US

Theo quy định của sản phẩm Đường 11 (Sugar No. 11) giao dịch trên Sở giao dịch ICE.

Đường 11 – đáp ứng tiêu chuẩn giao nhận của ICE về đường mía thô, độ phân cực trung bình đạt 96%.