Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi luật pháp Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dưới đây quy định các điều kiện, thỏa thuận khi truy cập vào website chính thức của InvestPlus. Trong văn bản này, “InvestPlus” sẽ có nghĩa là Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới Hàng hóa InvestPLus và các đơn vị liên kết, giám đốc điều hành, đối tác và các nhân viên của InvestPlus. Website của InvestPlus (sau đây gọi là “Website”) sẽ có nghĩa là trang web của InvestPLus để cho quý khách hàng truy cập tại địa chỉ http://www.commo.vn và/hoặc các tên miền khác mà InvestPlus cung cấp.

Khi Quý Khách hàng sử dụng các dịch vụ tại Website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới Hàng hóa InvestPlus, được xem như là Quý Khách hàng đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu Quý Khách hàng không đồng ý với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng.

Bản quyền và thương hiệu

Bản quyền của InvestPlus được thể hiện trên Website qua dòng chữ: “Bản quyền ©2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới Hàng hóa InvestPlus”.

Tất cả các sản phẩm của các tác giả trên Website bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, logo công ty, mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh và hình ảnh đều thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới Hàng hóa InvestPlus hoặc bên thứ ba cấp phép cho InvestPlus, trừ trường hợp do chính InvestPlus công bố khác đi và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam, bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan. Nếu không có văn bản đồng ý chính thức của InvestPlus, các bản quyền nêu trên không được phép sao chép, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối, lưu trữ hoặc tạo ra những phiên bản dưới bất cứ hình thức nào.

Quy định sử dụng

InvestPlus nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website của InvestPlus, bao gồm sự lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào dựa trên Website này và các quy định về tính bảo mật của nó.

Người sử dụng Website cần biết rằng InvestPlus có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua Website này đến:

  • Bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc đối tác của InvestPlus.
  • Bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức nào được người sử dụng Website đồng ý và khi InvestPlus có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.

Giám sát bởi InvestPlus: Việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website này có thể bị InvestPlus kiểm soát và theo dõi. Thông tin thu thập được có thể được InvestPlus sử dụng cho mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng Website chỉ được phép lưu trữ, xem, phân tích, định dạng lại và in thông tin mà những dịch vụ này cung cấp cho mục đích sử dụng của cá nhân người truy cập. Người sử dụng không được phép xuất bản, truyền phát hoặc tái sản xuất thông tin này, dù là một phần hoặc toàn bộ, dưới bất cứ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của InvestPlus. InvestPlus có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại theo đúng quy định trong Điều khoản sử dụng nếu xảy ra bất cứ vi phạm nào.

Người sử dụng phải tự đảm bảo quy trình bảo mật đối với một số phần của Website yêu cầu thông tin định danh (user identification) và mật khẩu (password). Trong trường hợp mật khẩu không còn an toàn (mất cắp, để lộ hoặc bất kỳ hành động nào mà người sử dụng cho rằng thông tin định danh của mình không còn an toàn) người sử dụng phải ngay lập tức gửi thư điện tử thông báo cho InvestPlus. Trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đó, InvestPlus sẽ tiến hành kích hoạt lại mật khẩu truy cập và thông báo cho người sử dụng. Trong suốt quá trình nhận được thư như thời gian đã quy định ở trên và kích hoạt lại tài khoản, InvestPlus sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ rủi ro nào liên quan đến tài khoản của người sử dụng nếu lỗi thuộc về người sử dụng . Việc người sử dụng không thông báo hoặc chậm thông báo cho InvestPlus về việc mật khẩu bị mất hoặc nghi ngờ bị mất sẽ là căn cứ hợp lý loại bỏ/miễn trừ trách nhiệm của InvestPlus đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với thông tin của người sử dụng.

InvestPlus có thể điều chỉnh nội dung này không báo trước bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên Website. Chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn những đóng góp của Quý khách hàng về nội dung Website. Nếu có phần nào đó của Website này mà bạn cho rằng có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng liên hệ với InvestPlus.