Hồ sơ mở tài khoản

Giao dịch phái sinh hàng hóa kỳ hạn

Hồ sơ mở tài khoản

Danh sách hồ sơ mở tài khoản

Để quá trình giao dịch thuận tiện và an toàn, kính đề nghị Quý khách hàng vui lòng tìm hiểu bộ hồ sơ mở tài khoản như sau:

Bắt đầu giao dịch!

Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay để được hưởng ưu đãi.

Mở tài khoản

Hồ sơ ký kết giao dịch phái sinh hàng hóa

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch hàng hóa

Thỏa thuận giao dịch hàng hóa trực tuyến

Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro

Chính sách bảo mật thông tin và an ninh

Hợp đồng ủy quyền giao dịch (nếu có)

Các hồ sơ và văn bản bổ sung khác (nếu có)

Hồ sơ pháp lý theo phân loại khách hàng

Đối với các cá nhân muốn mở tài khoản giao dịch hàng hóa thì cần cung cấp thêm:

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu bản gốc hoặc bản sao có công chứng.

Đối với các doanh nghiệp (Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, v.v) thì cần có giấy phép đăng ký kinh doanh. Riêng đối với các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thì cần có quyết định thành lập đơn vịgiấy phép đăng ký kinh doanh. Còn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì cần có giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp và giấy phép đầu tư còn thời hạn cho cấp có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Các hồ sơ được liệt kê như sau:

1. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận mẫu dấu, mã số thuế.

3. Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu bản gốc hoặc bản sao có công chứng của Đại diện theo pháp luật – Chủ tài khoản.

4. Giấy ủy quyền nêu rõ nội dung ủy quyền (nếu có).

5. Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu bản gốc hoặc bản sao có công chứng của người được ủy quyền giao dịch hàng hóa hoặc ủy quyền quyền chủ tài khoản (nếu có).

6. Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu bản gốc hoặc bản sao có công chứng của kế toán trưởng (nếu có).