Mở tài khoản giao dịch

Cảm ơn Quý khách!

InvestPlus đặt mục tiếu cung cấp cho Khách hàng dịch vụ tốt nhất cùng với các công cụ cần thiết để Khách hàng có thể giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, InvestPlus cũng luôn nỗ lực để đáp ứng được tối đa nhu cầu của Khách hàng. Nếu Quý khách có thắc mắc liên quan đến quá trình mở tài khoản giao dịch, vui lòng liên hệ hotline +84-(243)-565-9222 hoặc gửi email về địa chỉ [email protected] để nhân viên của InvestPlus có thể hỗ trợ Quý khách!

Mở tài khoản giao dịch:

Mở tài khoản giao dịch demo

Sản phẩm Hợp đồng kỳ hạn hàng hóa tiêu chuẩn sử dụng đòn bẩy tài chính cao và có mức độ biến động mạnh, do đó, trước khi giao dịch thực tế, InvestPlus khuyến nghị khách hàng làm quen với thị trường và phương thức sử dụng phần mềm giao dịch bằng cách mở tài khoản demo.

Tài khoản giao dịch demo do InvestPlus cung cấp được sử dụng để đăng nhập vào phần mềm Vision Commodities phiên bản demo (vui lòng bấm vào đây để tải xuống phần mềm). Phần mềm demo thể hiện dữ liệu thị trường thời gian thật, Quý khách có thể yêu cầu mở tài khoản demo bằng cách click vào nút hoặc quét mã QR Code bên dưới.

Mở tài khoản giao dịch dành cho Cá nhân

Quý khách có thể tìm hiểu về hồ sơ mở tài khoản tại đây. Để mở tài khoản giao dịch thực, Quý khách có thể thực hiện theo một trong các cách sau:

1. Gọi điện tới hotline: +84-(243)-565-9222.

2. Gửi yêu cầu mở tài khoản tới email: [email protected].

3. Bấm nút hoặc quét mã QR Code bên dưới và điền vào các trường thông tin yêu cầu. Hệ thống của InvestPlus sẽ tự động gửi bộ hợp đồng mở tài khoản tới email mà Quý khách đã đăng ký (chứa các thông tin đã được cung cấp). Đồng thời, nhân viên của InvestPlus sẽ liên hệ với Quý khách để hoàn tất việc mở tài khoản.

Tìm hiểu thêm về phần mềm giao dịch và hướng dẫn nộp/rút tiền vào tài khoản giao dịch.

Mở tài khoản giao dịch dành cho Tổ chức

Để tìm hiểu về hồ sơ và quy trình mở tài khoản giao dịch đối với Tổ chức, Quý khách vui lòng nhấn vào đây và gọi điện tới hotline +84-(243)-565-9222 hoặc gửi email về [email protected] để nhân viên của InvestPlus hỗ trợ quý khách.

Tìm hiểu thêm về phần mềm giao dịch và hướng dẫn nộp/rút tiền vào tài khoản giao dịch.