PlusExperts

Ms. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chuyên Gia Chiến Lược Nông Sản

Gia nhập InvestPlus năm 2019, với vai trò Chuyên viên Hàng hóa cao cấp, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc phụ trách phát triển thị trường và tư vấn chiến lược giao dịch bảo hiểm rủi ro giá hàng hóa.

Trước khi tham gia InvestPlus, Bà Ngọc đã có kinh nghiệm làm việc trên thị trường vốn liên ngân hàng và các công ty chứng khoán.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực nông sản như LDC, Cargill, Bungee, ADM, với các đối tác, định chế cung cấp dịch vụ giao dịch hàng hóa quốc tế lớn như R.J.O’Brien, CQG, Lake Front, Sweet Futures và Phillip Capital, Bà Ngọc đã thành công trong việc phát triển thị trường phái sinh hàng hoá và được xem là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Email Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Ms. Nguyễn Thị Hồng Ngọc