PlusExperts

Mr. Nguyễn Việt Dũng

Chuyên Gia Chiến Lược Công Nghiệp

Gia nhập InvestPlus từ những giai đoạn đầu. với vai trò phụ trách phân tích, nhận định, định hướng về mảng hàng hoá sản phẩm công nghiệp.

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính và Tâm lý học Đại học Illinois Wesleyan, ông Nguyễn Việt Dũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò phân tích vĩ mô, quản trị rủi ro và nguồn vốn tại các định chế tài chính thị trường chứng khoán, Fx và hàng hóa phái sinh. Ông được xem là chuyên gia trong việc xây dựng chiến lược đầu tư sản phẩm công nghiệp cũng như tư vấn các mô hình quản trị rủi ro cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Hiện tại ông Nguyễn Việt Dũng đang chịu trách nhiệm phát triển và xây dựng những mô hình định lượng mang tính ứng dụng cao cho thị trường hàng hóa.

Email Nguyễn Việt Dũng
Mr. Nguyễn Việt Dũng