PlusExperts

Mr. Phạm Hoàng Đức

Chuyên Gia Phân Tích Thị Trường

Ông Phạm Hoàng Đức gia nhập InvestPlus vào năm 2020 và là nhà phân tích thị trường của InvestPlus.

Dựa trên các nguồn thông tin được đầu tư thu thập bài bản, Ông Đức luôn đưa ra cho các khách hàng cái nhìn đa chiều và nhiều kết nối về thị trường tài chính nói chung và thị trường hàng hoá phái sinh nói riêng, để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc ra quyết định đầu tư, tối đa hoá lợi nhuận cũng như phòng ngừa rủi ro trong đầu tư hàng hoá phái sinh. Bên cạnh đó, ông cùng đội ngũ nhân sự InvestPlus xây dựng các ý tưởng giao dịch, giải pháp mang lại lợi ích tối đa cho nhà đầu tư.

Email Phạm Hoàng Đức
Mr. Phạm Hoàng Đức