PlusExperts

Mr. Trần Thanh Tùng

Chuyên Gia Chiến Lược Kim Loại

Ông Trần Thanh Tùng gia nhập InvestPlus vào năm 2020 và là nhà chiến lược thị trường của InvestPlus, chịu trách nhiệm thực hiện các báo cáo thị trường tài chính nói chung và thị trường hàng hóa nói riêng.

Với bề dày kinh nghiệm trên các thị trường tài chính như thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, tiền điện tử và thị trường hàng hóa, Ông Trần Thanh Tùng là chuyên gia xuất sắc trong việc phân tích, định hướng cho khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp trong về mảng hàng hoá kim loại. Những nhận xét chuyên sâu của ông luôn được khách hàng đánh giá rất cao về tính chính xác, xác thực và hữu ích trong quá trình ra quyết định đầu tư và phòng ngừa rủi ro khi đầu tư mảng hàng hoá siêu lợi nhuận này.

Email Trần Thanh Tùng
Mr. Trần Thanh Tùng