Tuyên Bố Rủi Ro

Người sử dụng sẽ được cung cấp quyền truy cập hợp lý để tiếp cận thông tin mà InvestPlus cung cấp. InvestPlus không giới hạn bạn trong nội dung hay báo cáo mà InvestPlus công bố, hãy là người sử dụng thông tin thông minh và hiệu quả.

Tất cả các nội dung và tài liệu trên trang thông tin chính thức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới Hàng hóa InvestPlus chỉ mang tính chất tham khảo. Nội dung và các tài liệu có thể được thay đổi, bị xóa hoặc bị thay thế mà không có thông báo trước.

Mặc dù đã cẩn trọng với tất cả khả năng, InvestPlus không thể đảm bảo rằng tất cả các thông tin và tài liệu trên trang Web và các trang liên kết là chính xác, đầy đủ và không bị các tác nhân khác phá hoại hay làm sai lệch.

Mặc dù, InvestPlus đã có sự cẩn trọng hợp lý để đảm bảo rằng thông tin trong tài liệu này là đúng và không gây hiểu lầm nhưng tôi chúng tôi không thể đảm bảo sự chính xác và toàn vẹn của nó. Người sử dụng không nên hành động phụ thuộc vào các thông tin này mà không có sự xác thực nội dung một cách độc lập. Bất cứ ý kiến hay ước tính nào trong tài liệu này dễ dàng bị thay đổi mà không có thông báo. Chúng tôi không đưa ra đánh giá và chúng tôi cũng không điều tra về các đối tượng đầu tư, tình hình tài chính hay các nhu cầu cụ thể của người nhận hay bất kỳ nhóm người nào, và do đó, chúng tôi không đảm bảo và cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hay gián tiếp do hậu quả của những hành động của người nhận hay nhóm người đó dựa trên những thông tin và ước tính đó.

Thành tích quá khứ trong đầu tư và bất kỳ dự đoán nào không phải là là kim chỉ nam cho tương lai hoặc là minh chứng khẳng định thành công tiếp theo của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Giá trị và thu nhập của các khoản đầu tư có thể giảm hoặc tăng. Các dự toán hay các dự đoán về kinh tế, thị trường hàng hóa hay xu hướng kinh tế thị trường của InvestPlus không thể hiện hành động tương lai của InvestPlus và cũng không phải là khuyến nghị hành động trong tương lai của các nhà đầu tư.